Szkolenia Medyczne

Szkolenia medyczne.

  • – Udzielania pierwszej pomocy w każdych warunkach, dorosłym i dzieciom
  • – Obsługi AED
  • – Postępowaniach w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, pożarem itp.
  • – Medycyny pola walki
  • – Bezpieczeństwa i higieny pracy
  • – Szkolenia z wyżej wymienionych tematów organizujemy również dla szkół, przedszkoli, pracowników oświaty , nauczycieli, firm, grup zorganizowanych, osób indywidualnych ,rodzin.
  • – Indywidualnie ustalane tematy szkoleń z w/wym. zakresu