RATU - Szkolenia Medyczne

RATU Rafał Turek

Zapraszamy do skorzystania naszych usług z zakresu ratownictwa medycznego oraz dziedzin powiązanych:

Szkolenia w zakresie:

– udzielania pierwszej pomocy w każdych warunkach, dorosłym i dzieciom

– obsługi AED

– postępowaniach w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, pożarem itp.

– medycyny pola walki

– bezpieczeństwa i higieny pracy

Organizacja:

– zabezpieczeń medycznych

– pokazów pierwszej pomocy i pola walki

– transportu medycznego

  Zapraszamy! Ekipa i partnerzy RATU  

O RATU

Prowadzimy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia ukierunkowane dla każdego: osób cywilnych, rodziców, dzieci i młodzieży szkolnej, pracowników socjalnych, strzelców, służb mundurowych, pracowników dydaktycznych. Tematyka szkoleń bazuje na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, Komitetu TCCC (w przypadku szkoleń z medycyny pola walki), American Heart Association , w zależności od potrzeb może być dostosowana do oczekiwań – programowych, finansowych i sytuacyjnych. W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej chętnie rozszerzamy program szkoleń o zagadnienia związane z pracą na wysokości, zagrożeniem terrorystycznym, bezpieczeństwem w wypadku pożarów. Do celów szkoleniowych wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w toku wieloletniej pracy, szkoleń oraz pracy instruktorskiej. W ramach prowadzonych zajęć w zależności od tematyki wspomagamy się specjalistycznym sprzętem, materiałami i zdobyczami techniki w celu utrwalenia właściwych zachowań kursantów. Posiadamy również uprawnienia prowadzących strzelanie i instruktorów strzelectwa. Zależy nam na tym, aby każda osoba, która ukończy nasze szkolenie miała poczucie dobrze spożytkowanego czasu i potrafiła wykorzystać zdobyte umiejętności w starciu z często brutalną rzeczywistością. Nie poprzestajemy jednak tylko na szkoleniach. Chętnie organizujemy pokazy z tematyki bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i pola walki. Możemy też zorganizować transport medyczny lub charytatywnie zabezpieczyć imprezę w szczytnym celu i promować przy okazji naukę udzielania pierwszej pomocy. Równolegle do szkoleń zajmujemy się również zabezpieczaniem medycznym imprez, planów filmowych itp., ale szczególnie wyspecjalizowaliśmy się w zabezpieczaniu szkoleń strzeleckich – zarówno pod kątem wiedzy, umiejętności, doświadczenia i sprzętu.

Dane Kontaktowe:
RATU Rafał Turek
NIP 5211509737
05-500 Piaseczno

@: ratupolska@gmail.com @: rafal.turek007@gmail.com